Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Posted 1 3 16

Ποιους αφορά:

  • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
  • Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Για τους σκοπούς της παρούσης και στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρηματιών με μικτή δραστηριότητα δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον τα δηλούμενα εξ’ αυτής ακαθάριστα έσοδα αντιπροσωπεύουν έως και το 25% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλειόμενης της αγροτικής δραστηριότητας - φορολογικό έτος 2015).
Read the rest of this entry »

Ενίσχυση τουριστικώνμικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτικήαναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους

Posted 1 3 16

Ποιους αφορά

  • Υφιστάμενες Τουριστικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις και τουλάχιστον κατά μέσο όρο μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας στις 2 ή 3 τελευταίες χρήσεις.
  • Νέες Τουριστικές επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015 και έχουν κατά μέσο όρο μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
Read the rest of this entry »

Ενίσχυση τηςΑυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Posted 1 3 16

Ποιους αφορά:

  • Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  • Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος
Read the rest of this entry »

Αναβάθμιση πολύ μικρών& μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σενέες αγορές

Posted 1 3 16

Ποιους αφορά:

  • Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
  • Νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.
Read the rest of this entry »